Ambalajlama işlevleri

Ambalajlama üzerine araştırma yaparken, ambalajlamanın 3 temel işlevi olduğunu öğrendim bu işlevler motivasyon, kolaylık ve koruma dır. Bu işlevleri tek tek inceleyelim.

Ambalajlamada Motivasyon İşlevi : Bu işleve ambalajın reklam veya tutundurma işlevi de deniyor. Ambalaj bir malı ne denli iyi korursa korusun, eğer mağazada satılmasına yardımcı olmuyorsa faydasızdır. Ambalaj aynı zamanda alıcıları, satın almaya, kullanma ve tekrar satın almaya özendirmeli, motive etmelidir. Bu özellikle self servis türü işletmeler için geçerlidir. Self seviste tüketiciye bilgi verecek ve onu satın almaya ikna edecek başlıca satış elemanı, ambalajın kendisi veya etiketidir. Ayrıca ambalaj alcıya malı zevkle kullanma olanağı verecek bir dizayn, renk ve görüntüye sahip olmalıdır.

Ambalajlamada Kolaylık İşlevi : Ambalajın bu işlevi, özellikle modern pazarlamada satış sonrası hizmet ve tüketici tatmini açısından önem kazanır. Tüketicide satın alma sonrası doğabilecek pişmanlık ya da rahatsızlık duygusunun nedenlerinden biri de, ambalajın bu ve buna bağlı fonksiyonlarından doğar. Kolaylık sağlama ambalahın içine yeterli ve uygun miktarda mamul konulması, tanıma, fiyatlama, raflara yerleştirme, açma, kapama, dökme, serpme, kullanma, kolaylıklarını vb. içerir. Bugün tüketicilerin mamul ambalajın en önemli beklentisi "kolaylık"tır.( Kaynatılmaya hazır çorba, okulku tuz ve deterjan ambalahı vb. gibi. ). Bu arada yarışmayıda unutmuş değiliz onunla alakalıda yazılarımız olacak lida fx15 biber hapı ikibindokuz seo yarışması .

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !